ЦЕНИ


ХОТЕЛ ЗА ГУМИ: 30 лв. на сезон за всички цолажи. Няма значение с джатни или без.
Цени за 13"
Услуга Лека кола Сув/Бус
Сваляне -качване от автомобила 1,50 лв ---
Демонтаж-монтаж от джанта 2.50 лв. ---
Баланс 2,00 лв. ---
ОБЩО: 6,00 лв. ---

Цени за 14"
Услуга Лека кола Сув/Бус
Сваляне -качване от автомобила 2,00 лв 3,00 лв.
Демонтаж-монтаж от джанта 2,50 лв. 3,00 лв.
Баланс 2,50 лв. 3,00 лв.
ОБЩО: 7,00 лв. 9,00 лв.

Цени за 15"
Услуга Лека кола Сув/Бус
Сваляне -качване от автомобила 3,00 лв 4,00 лв.
Демонтаж-монтаж от джанта 3,00 лв. 3,00 лв.
Баланс 3,00 лв. 3,00 лв.
ОБЩО: 9,00 лв. 10,00 лв.

Цени за 16"
Услуга Лека кола Сув/Бус
Сваляне -качване от автомобила 3,00 лв 5,00 лв.
Демонтаж-монтаж от джанта 3,00 лв. 3,00 лв.
Баланс 4,00 лв. 4,00 лв.
ОБЩО: 10,00 лв. 12,00 лв.

Цени за 17"
Услуга Лека кола Сув/Бус
Сваляне -качване от автомобила 4,50 лв 5,00 лв.
Демонтаж-монтаж от джанта 4,00 лв. 5,00 лв.
Баланс 3,50 лв. 4,00 лв.
ОБЩО: 12,00 лв. 14,00 лв.

Цени за 18"
Услуга Лека кола Сув/Бус
Сваляне -качване от автомобила 6,00 лв 6,00 лв.
Демонтаж-монтаж от джанта 6,00 лв. 6,00 лв.
Баланс 4,00 лв. 6,00 лв.
ОБЩО: 16,00 лв. 18,00 лв.

Цени за 19"
Услуга Лека кола Сув/Бус
Сваляне -качване от автомобила 5,00 лв 6,00 лв.
Демонтаж-монтаж от джанта 6,00 лв. 6,00 лв.
Баланс 6,00 лв. 7,00 лв.
ОБЩО: 17,00 лв. 19,00 лв.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com